Covid maatregelen

We willen dat iedereen aan het kamp kan deelnemen. Daarom nemen we collectieve maatregelen voor ieders gezondheid om het kamp zo toegankelijk mogelijk te maken.

Wat vragen we van jou?

Op het kamp stellen we deze regels voor om de risico’s in verband met de wereldwijde Covid-pandemie te beperken:

 • We vragen alle personen vanaf 12 jaar een mond- en neusmasker te dragen
 • Je mag het masker afzetten als je eet, drinkt of rookt, in de daarvoor aangewezen zones (dus niet in de workshops, filmvertoningen, …)
 • Kom niet naar het kamp als je symptomen vertoont van een mogelijke Covid infectie

Wat doen wij zelf?

We zullen zelf voor de volgende voorzorgsmaatregelen zorgen:

 • Chirurgische maskers zullen beschikbaar zijn voor diegenen die er geen hebben
 • We zorgen voor desinfecterende gel bij de ingang, de bar, de toiletten en de eetzaal.
 • De eetzaal heeft een zeer hoog plafond, we zullen ook de tafels uit elkaar plaatsen.
 • We zullen de ruimtes zo veel mogelijk ventileren.

Waarom deze maatregelen?

Niet iedereen heeft in gelijke mate toegang tot gezondheidszorg en vaccins. Ook de risico’s van Covid zijn niet eerlijk verdeeld. De mensen die meer risico lopen, behoren vaker tot gemarginaliseerde groepen:

 • Sommige mensen hebben een medische aandoening die het risico op complicaties verhoogt of hen belet zich te laten vaccineren
 • Oudere mensen lopen meer risico dan jongere mensen
 • Sommige gezinnen wonen in kleine woningen, waardoor het onmogelijk is om een lid van het gezin in quarantaine te plaatsen als die besmet raakt.
 • Gemarginaliseerde groepen oefenen vaker “essentiële beroepen” uit waar de kans op blootstelling aan Covid groter is, bv. in schoonmaak, winkels, fabrieken, …
 • Discriminatie op het gebied van huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid enz. kan leiden tot chronische en toxische stress. Dit vormt sociale en economische factoren waardoor sommige mensen uit raciale en etnische minderheidsgroepen meer risico lopen
 • Sommige mensen kunnen het zich niet veroorloven vrij te nemen van hun werk om zich te laten vaccineren
 • Niet iedereen is naar behoren geïnformeerd door de overheidscommunicatie, die meestal gericht is op een wit publiek uit de middenklasse
 • Discriminatie in de medische wereld (bv. door vetfobie, racisme, …) maakt dat sommige mensen minder geneigd zijn om medische hulp te zoeken

Omdat we mensen niet willen vragen persoonlijke medische informatie zoals hun vaccinatiestatus of een negatieve PCR-test vrij te geven, vragen we iedereen vanaf 12 jaar een mond- en neusmasker te dragen om de overdracht van Covid zo veel mogelijk te voorkomen.