Toegankelijkheid

We zien het klimaatrechtvaardigheidskamp als een plek waar iedereen kan komen. Daarom proberen we het kamp zo toegankelijk mogelijk te maken door:

  • Het voorzien van een vertalingssysteem naar Engels, Frans en Nederlands (en mogelijks Spaans) tijdens de workshops en plenaire vergaderingen.
  • Het voorzien van kinderopvang (hiervoor zal er een specifieke plek voorzien zijn op het kamp) en een ruimte waar je je baby kunt verschonen. Zo maken we het mogelijk dat families kunnen deelnemen.
  • Het organiseren van een shuttlebus systeem tussen de bushalte “Gooik Kwakenbeek” en het kamp, om mensen te helpen die moeite hebben met stappen. We werken er ook aan om een oplossing te vinden zodat mensen met een beperkte mobiliteit kunnen komen.
  • Het voorzien van een aantal bedden binnenshuis voor zij die niet in tenten kunnen slapen. Als dit voor jou het geval is, stuur ons een mailtje op climatejustisecampbe@riseup.net
  • Er voor te zorgen dat iedereen kan eten, ook mensen met bepaalde allergieën. Als dit voor jou het geval is, laat het ons hier weten.