“Ecolo wat ?” Het opbouwen van ecologische en decoloniale verhalen

“Ecolo wat?” is een workshop over het verband tussen ecologie en culturele identiteit.

Francine stelt voor om de realiteit van zwarte en geracialiseerde mensen (opnieuw) centraal te stellen in ecologische kwesties en om van gedachten te wisselen over onze individuele en collectieve ecologische praktijken. De ambitie van deze workshop is minderheidsgemeenschappen te helpen de term “ecologie” terug te winnen.

Francine is een in Brussel gevestigde circulaire economie beoefenaar en activiste voor sociale rechtvaardigheid. Zij verdeelt haar tijd tussen haar werk in de hergebruikseconomie en haar zelfstandige activiteiten als duurzaamheidsconsultant. Haar definitie van duurzame ontwikkeling is de bescherming van het milieu en de mensen, vooral de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Een van haar missies is de actoren op het gebied van duurzame ontwikkeling ertoe aan te zetten de strijd tegen sociale ongelijkheid even essentieel te vinden als de strijd tegen klimaatverandering.

Francine Beya