Systemische strijd

De mainstream conversatie rond wie verantwoordelijk is voor klimaatverandering en wat we er aan kunnen doen legt meestal te veel nadruk om CO2-emissies en consumptie, terwijl structurele oorzaken van klimaatverandering en kwestbaarheid genegeerd of geminimaliseerd worden. Het falen om de politieke, economische en sociale dynamieken onder de loep te nemen die de klimaatverandering veroorzaken (en bepaalde groepen meer vatbaar maken voor de gevolgen ervan) leidt tot misplaatste visies op verantwoordelijkheid, en dus oplossingen.

Wij menen daarentegen dat klimaatrechtvaardigheid onlosmakelijk samenhangt met kapitalisme en onderdrukkende systemen, zoals het partiarchaat, racisme en kolonialisme, cisheteronormativiteit, klassedominantie, validisme, speciesisme (om er maar enkele te noemen)… Wij, als organisatoren van het klimaatrechvaardigheidskamp, geloven dat deze onderdrukkende systemen aan de basis van het klimaatprobleem liggen en erdoor versterkt worden. Wij geloven ook dat bevrijding die komt ten koste van andere onderdrukte groepen, geen echte bevrijdin is. Daarom vinden we het essentieel de verschillende vormen van onderdrukking en het verzet daartegen te begrijpen. Wij geloven dat de verschillende vormen van onderling met elkaar verbonden zijn en dat het dus nodig is dat ook onze verzetsstrijden onderling verbonden zijn. Wij geloven dat dit onderling verbonden verzet enkel kan ontstaan uit prechte dialoog, waarvoor tijd en ruimte nodig is, zowel fysiek in de vorm van de infrastructuur van het klimaatrechtvaardigheidskamp waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, als mentaal door het loslaten van een actie- en resultaatgericht denken aan de ene kant en door een ruimte te creëren die toebehoort aan en samen gecreëerd is met mensen die actief zijn in verschillende strijden aan de andere kant.

Daarom vonden we het belangrijk onze positie rond klimaatrechtvaardigheid te bevragen door te belichten hoe verschillende personen en groepen zich verhouden tot klimaatverandering, vanuit hun specifieke situering binnen machtsstructuren. Dit is waarom we tussen maart en juni 2019 een reeks evenementen organiseerden die we “Shape the Camp” noemden waarbij we mensen uitnodigden die getroffen zijn door sommige van deze onderdrukkende systemen om hun ervaringen en verhouding tot klimaatverandering en de klimaatbeweging te delen zodat we een zo veilig mogelijk klimaatrechtvaardigheidskamp kunnen organiseren.

We organiseerde 4 “Shape the Camp” over feminisme, LGBTQI+ thema’s, antiracisme en dekolonialisme en ageïsme. De verslagen daarvan zijn beschikbaar, lees ze gerust! Op basis van dit proces, organiseerden we een laatste ontmoeting waar we conclusies probeerden te trekken uit dit proces.
Daarna probeerden we deze conclusies toe te passen om een zo veilig mogelijk kamp te organiserenWe besloten om onder andere:

  • Non-mixed ruimtes aanbieden tijdens het kamp, zodat iedereen zich op hun gemak kan voelen;
  • Een awareness team creëren, d.w.z. een gemeenschappelijke praktijk om de groep en mensen te beschermen tegen agressies en onderdrukkend gedrag en om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen tijdens het kamp; 
  • Samen een programma maken dat ruimte biedt aan andere strijden en mensen die getroffen zijn door andere systemen van onderdrukking; omdat we beseffen dat naar het kamp komen voor sommige mensen een opoffering kan zijn, willen we hen een financiële tegemoetkoming aanbieden;
  • Het programma zo toegankelijk mogelijk maken door zo goed mogelijk vertaling naar het Frans, Engels en nederlands te voorzien. 
  • Een alcoholbeleid uitwerken, inclusief specifieke plaatsen en tijdstippen voor alcoholconsumptie;
  • Vegan eten aanbieden, als meest inclusieve optie (en aandacht besteden aan allergieën).

Zoals eerder gezegd zien we het klimaatrechtvaardigheidskamp als een plaats waar iedereen hun privileges in vraag stelt. Om deze reden zijn we op dit moment aan een aantal afspraken aan het schrijven die de basisregels bevatten waarvan we verwachten dat iederee ze respecteert.