Het Kamphandvest

Welkom bij het Climate Justice Camp! Hier bouwen we samen aan een plek voor uitwisseling, waar iedereen kan praten en luisteren. Om ervoor te zorgen dat we ons allemaal op ons gemak voelen, vragen we je om aandachtig te zijn in je contact met anderen en je aan deze regels te houden:

 • Stel jezelf in vraag vooraleer je spreekt

Ons ras, geslacht, leeftijd, sociale achtergrond en de manier waarop ons lichaam functioneert, hebben een invloed op hoe de maatschappij ons ziet, en dus op onze ervaringen. We stellen voor dat je, voordat je het woord neemt jezelf de vraag stelt of het onderwerp je persoonlijk aangaat of raakt. Zoja: vertel het dan aan anderen, zonee: laat dan eerder de betrokken personen spreken.

 • Jouw keuzes zijn niet de enige geldige

Onze levenservaringen zorgen ervoor dat niet iedereen dezelfde noden heeft. Niet alle levensstijlen zijn dus voor iedereen toegankelijk. Het is bijvoorbeeld gemakkelijker tegen jezelf te zeggen dat je van heel weinig geld gaat leven als je een vangnet hebt (familie, studie…) dan wanneer je in een onzekere situatie bent opgegroeid. Wat je keuzes ook zijn, veroordeel mensen die andere keuzes maken niet.

 • Leg de woorden en emoties van de betrokkenen niet het zwijgen op

Sommige discussies kunnen sterke emoties opwekken, vooral wanneer ze je rechtstreeks aangaan. Probeer niet iemands woede of andere emotie te “kalmeren”, vooral niet als het jezelf niet persoonlijk raakt. Bedenk ook dat zwarte mensen, mensen van kleur en mensen uit de arbeidersklasse vaak het woord wordt ontnomen omdat zij “te boos” zouden zijn.

Als je als blanke, midden- of upper class persoon geshockeerd bent door een uitspraak of manier van uitdrukken, praat er dan eerst met mensen uit je omgeving of met het luisterteam voordat je mensen vraagt “een beetje moeite te doen” om zich kalm uit te drukken.

 • Leg uit welke specifieke termen je gebruikt

Als je woorden gebruikt die specifiek zijn voor de activistische of academische wereld (hallo woorden op -isme!), voel je dan vrij om uit te leggen wat ze voor jou betekenen. Niet ieder van ons kent alle termen, of we kunnen verschillende betekenissen achter hetzelfde woord plaatsen.

 • Niet iedereen houdt ervan om aangeraakt te worden

Vraag toestemming voordat je lichamelijk contact maakt, zoals een kus of een knuffel. Je kan ook een neutrale manier van interactie zoeken, zoals wuiven met je hand.

 • Wees je bewust van de behoeften van anderen als je consumeert

Als je wilt roken, drinken of andere middelen wilt gebruiken, vraag dan of de mensen om je heen dat goed vinden. Er zullen specifieke plaatsen zijn voor het drinken van alcohol en voor roken.

Ook vragen we om niemand alcohol, een sigaret/joint of een andere substantie aan te bieden zonder te weten of ze die willen. Voor mensen die niet gebruiken of gestopt zijn met gebruiken, kan het confronterend zijn om de hele tijd uitnodigingen te krijgen om te gebruiken.

 • Vraag toestemming voordat je een foto neemt

Om veiligheids- of andere redenen willen sommige mensen niet dat er een foto van hen wordt gemaakt: vraag altijd toestemming voordat u een foto, video- of geluidsopname maakt.

 • Het gender van een persoon is misschien niet wat je denkt dat het is

Sommige mensen dragen een badge of sticker met hun voornaamwoord: hij, zij, die, enz… . Aan anderen kun je vragen wat hun voornaamwoorden zijn voordat je gendergebonden woorden gebruikt. Respecteer in alle gevallen de voornaamwoorden die een persoon gebruikt.  

Als je een fout maakt, corrigeer jezelf dan gewoon, en vergeet niet dat niemand je uitleg verschuldigd is over het voornaamwoord dat ze gebruiken. Als je in een groep bent, is het het makkelijkst om genderneutraal te zijn: je hoeft niet ‘Hoi jongens’ te zeggen; ‘Hoi’ is prima!

 • Maak geen fetisj van zwarte mensen en mensen van kleur

Vermijd het gebruik van exotiserende woorden (“je mooie manen”, “wat een leeuwin” “het zit in je bloedt”) wanneer je met zwarte mensen en mensen van kleur praat. Vraag hen ook niet waar ze vandaan komen op basis van hun huidskleur en probeer ook niet om hun haar aan te raken.

 • Oefen zachte conversatie

Gesprekken die plaatsvinden in een lawaaierige en drukke omgeving kunnen voor sommige mensen vermoeiend zijn, ook voor neuro-divergente mensen, d.w.z. mensen die tot het autismespectrum behoren, het syndroom van Asperger hebben of een aandachtstekortstoornis, enz.

Vraag eerst of iemand zin heeft in een gesprek vooraleer je een gesprek begint met een iemand nieuw. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij de standaard “Hoe gaat het?” vanwege de verwachting dat ze dan “Goed,” antwoorden. Stel deze vraag alleen als je ook openstaat voor andere antwoorden.

 • Behandel mensen met een handicap niet als kinderen

Praat met de persoon met een handicap over alles wat hen betreft, ook al is het soms ingewikkelder of langzamer. Je kan concrete hulp aanbieden, maar als die niet gewenst is, blijf dan niet aandringen. En kijk hen vooral niet aandoenlijk aan en denk niet dat hen helpen een daad van vrijgevigheid is. Respecteer de autonomie van iedereen: iedereen heeft een plaats op het kamp, en het is aan ons allen om het zo toegankelijk mogelijk te maken.

 • Wat als je iemands gevoelens hebt gekwetst?

Als iemand je vertelt dat die gekwetst is door iets wat je gedaan of gezegd hebt, erken dan die ervaring en bied gewoon je excuses aan. Voel je niet aangevallen, we hebben het alleen over wat je hebt gedaan of gezegd. Onderbreek de persoon niet om je actie uit te leggen, concentreer je op het proberen te begrijpen wat de andere persoon kwetste. Als je tips hebt gekregen en manieren om je gedrag in de toekomst te verbeteren (geluksvogel!), denk dan na over hoe je die kan toepassen.

Wij stellen voor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor hun daden. Als je iemand iets ziet doen waardoor andere mensen zich ongemakkelijk voelen, aarzel dan niet om hen aan te spreken. Bovendien zal er een “luisterteam” zijn, dat je kan aanspreken als je je ongemakkelijk of onveilig voelt op het kamp.  

Nog vragen of suggesties? Dit handvest maakt deel uit van een collectief leerproces, dus aarzel niet om het met ons te komen bespreken!

Dank aan les rayonnantes en aan lukayo voor de inspiratie