Momentum

De Belgische klimaatbeweging is de laatste jaren flink gegroeid, met name sinds 2018. We deden mee aan studentenstakingen, klimaatmarsen, burgelijk ongehoorzame acties en gingen naar geweldloze massa-acties in onze buurlanden. Deze constante focus op acties, en de trainingen voor deze acties, hebben hun tol geeist. Het gevoel van urgentie, dat toch al sterk aanwezig is in de klimaatbeweging (‘het is nu of nooit’, ‘we hebben nog 12 jaar om de planeet te redden’), heeft conflicten met andere bewegingen veroorzaakt. Er is tijdens organisatie van al deze acties niet genoeg aandacht besteed aan andere bewegingen en hun agenda’s, waardoor het begrip klimaatrechtvaardigheid is uitgehold.

In reactie daarop voelden verschillende mensen uit klimaatgrassrootsgroepen en uit andere bewegingen de noodzaak om een stap terug te doen uit de dagelijkse hectiek van organiseren en acties om een plek te creeren waar kan worden nagedacht over wat klimaatrechtvaardigheid daadwerkelijk betekent. Geinspireerd door intiatieven in andere landen (met name het VK, Duitsland, Tsjechië etc) besloten we eind 2018 that deze plek de vorm van een klimaatkamp zou krijgen waar verschillende sociale bewegingen samen komen om de Belgische klimaatrechtvaardigheidsbeweging verder te versterken. Onze ervaringen met climate justice kampen buiten België hebben ons laten zien hoe empowering en educatief dit soort plekken kunnen zijn.

Ons doel is om bij te dragen aan een sterkere, intersectionelere beweging die beter verbonden is. Daarom is het programma van het kamp niet alleen gericht op klimaat, maar is er ook ruimte voor andere onderwerpen, met name als het gaat over het ter discussie stellen van privileges die binnen de klimaatbeweging aanwezig zijn.

De doelen van het klimaatkamp zijn daarom:

  • elkaar ontmoeten en de krachten bundelen;
  • lol hebben en onze bewegingen versterken en beter met elkaar verbinden;
  • kennis delen en leren over klimaatrechtvaardigheid en de verschillende strijden tegen kapitalisme en andere systemen van oppressie: het partriarchaat, racisme en kolonialisme; cis-hetero-normativiteit, validisme, klassisme, speciesisme…
  • onze privileges ter discussie stellen en deconstrueren om een zo veilig mogelijke plek to creeren;
  • training en reflectie op de strategieen die we gebruiken in onze campagnes en strijd.