Financiële ondersteuning

Het organiseren van een klimaatrechtvaardigheidskamp kost geld. Hoe graag we het ook anders zouden willen, we leven nog steeds in een wereld waar het kapitalisme veel ruimte inneemt en waar het veel meer moeite kost om dingen zonder geld te doen dan onze vrijwilligers kunnen dragen.

Waar halen we ons geld vandaan? 

We krijgen donaties van stichtingen. Dit jaar heeft Mycelium al bevestigd dat ze ons willen steunen. We zijn nog op zoek naar andere stichtingen. Daarnaast rekenen we ook op vrije bijdragen van deelnemers en sympathisanten. Wil je ons graag steunen, dan kan dat op:

Climate Justice Camp Belgium    

BE07 9733 7075 6666    

ARSPBE22 

Waaraan spenderen we dat geld?

Ons team werkt volledig vrijwillig, maar we voorzien een eerlijke vergoeding voor de sprekers, tolken gebarentaal en de artiesten, vooral omdat deze voornamelijk uit gemarginaliseerde groepen komen van wie al te vaak verwacht wordt dat ze gratis werken.

Daarnaast zijn er uiteraard nog logistieke kosten voor dingen als elektriciteit, verlichting, geluidsinstallaties, toiletten, … Helaas kan dat allemaal niet gratis in onze kapitalistische wereld.

Het eten is een apart budget: de keukenploeg van Kokerellen kookt op basis van vrije bijdragen, maar als de donaties hun werkelijke kosten niet dekken, dan vullen we zelf het ontbrekende bedrag aan, om er zeker van te zijn dat ze geen verlies maken op het kamp (dit is dus een van de elementen van de hierboven genoemde post voor onvoorziene kosten).