Financiële ondersteuning

Het organiseren van een klimaatrechtvaardigheidskamp kost geld. Hoe graag we het ook anders zouden willen, we leven nog steeds in een wereld waar het kapitalisme veel ruimte inneemt en waar het veel meer moeite kost om dingen zonder geld te doen dan onze vrijwilligers kunnen dragen.

Waar halen we ons geld vandaan? 

We hebben een aantal donaties gekregen van stichtingen zoals 350.org Green Grants, Mycelium en een donateur via de Guerilla Foundation. Daarnaast ondersteunen verschillende organisaties het kamp ook met geld of materiaal (JOC, Greenpeace Belgium, CNCD, ….). Dit alles voor ongeveer 15.000 euro.Maar het zijn niet alleen grote organisaties die ons helpen: jij kan ons ook helpen met een vrije bijdrage. Zoals je hieronder kan zien is het budget is een beetje krap, dus je bijdrage wordt erg gewaardeerd. We stellen voor om ongeveer € 3 per persoon per nacht te betalen, maar je bent natuurlijk vrij om minder of meer bij te dragen, afhankelijk van je middelen. Als je nu al wilt bijdragen, hier zijn onze bankgegevens:

Climate Justice Camp Belgium    

BE07 9733 7075 6666    

ARSPBE22 

Waaraan spenderen we dat geld?

Zo’n 10.000 euro gaat naar logistiek en infrastructuur: het veld huren van de boer, toiletten, douches, tenten, een geluidsinstallatie, elektriciteit, water en meer van dat.

Nog eens € 4.000 gaat naar het programma: we vergoeden de reiskosten voor mensen die workshops geven op het kamp en we betalen ook de mensen die de workshops geven, omdat we het werk dat dit betekent willen erkennen, vooral voor mensen en organisaties voor wie het ook hun professionele activiteit is of die deel uitmaken van onderdrukte groepen en de tijd en energie nemen om deze onderdrukking uit te leggen aan andere groepen. We willen de (emotionele) arbeid die dit met zich meebrengt niet als vanzelfsprekend beschouwen.

We hebben zo’n €1.000 gereserveerd voor communicatie, dit gaat naar de website, posters, stickers, data om mensen online op de hoogte te houden van wat er op het kamp gebeurt etc.

Omdat dit alles een beetje krap is qua budget, houden we ook rekening met €2.000 aan onvoorziene kosten.

Het eten is een apart budget: de keukenploeg van Kokerellen kookt op basis van vrije bijdragen, maar als de donaties hun werkelijke kosten niet dekken, dan vullen we zelf het ontbrekende bedrag aan, om er zeker van te zijn dat ze geen verlies maken op het kamp (dit is dus een van de elementen van de hierboven genoemde post voor onvoorziene kosten). De voorgestelde prijs die mensen bijdragen voor het eten is ongeveer €8-10 per persoon per dag, maar opnieuw: meer mag, minder mag ook.